Jak zachować się w sądzie?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej sfer naszego życia podlega prawnej regulacji, występowanie w sądzie nie należy już do rzadkości. Większość osób jednak obawia się uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu Sądu, i to bez względu na charakter w jakim ma występować. Głównym powodem niechęci do stawania przed Sądem jest stres, który wtedy odczuwamy. Zdenerwowanie wynika […]

czytaj całość

Koszty i opłaty sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady […]

czytaj całość

Prawa Konsumenta w sklepie internetowym

Wśród naszego społeczeństwa coraz większą popularność zyskują zakupy dokonywane przez Internet. Obecnie można już mówić o powszechności tego sposobu nabywania dóbr i usług. Zaletą zakupów drogą internetową jest duża różnorodność towaru, możliwość szybkiego porównania cen i parametrów danych produktów, a także, co w dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest najważniejsze, oszczędność czasu. Nie są to jednak jedyne […]

czytaj całość

Wybrane koszty sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o:rozwód;separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł).Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o:ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;unieważnienie małżeństwa;rozwiązanie przysposobienia;zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;unieważnienie uznania dziecka;ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od […]

czytaj całość