Kategoria: Inne

RODZAJE UMÓW DEWELOPERSKICH

Umowa deweloperskaUmowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej.Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wnikliwie przyjrzeć się warunkom oferowanej inwestycji, nie tylko nieruchomości ale również szczegółowo ocenić umowę i jej skutki na przyszłość. […]

czytaj całość

Ważne zmiany w prawie spadkowym po 17 sierpnia 2015 roku

17 sierpnia 2015 roku zaczniemy stosować przepisy unijne, które dla naszych obywateli są wręcz rewolucyjne. Mają one szczególne znaczenie dla osób przebywających za granicą oraz ich ewentualnych spadkobierców.W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, […]

czytaj całość

Koszty i opłaty sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady […]

czytaj całość

Wybrane koszty sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o:rozwód;separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł).Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o:ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;unieważnienie małżeństwa;rozwiązanie przysposobienia;zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;unieważnienie uznania dziecka;ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od […]

czytaj całość