Kategoria: Orzecznictwo Sądu Najwyższego

SN: prokurator nie może obrażać obrońcy

Jedyne dopuszczalne zachowanie prokuratora na sali rozpraw to replika na wystąpienie obrońcy – stwierdził Sąd Najwyższy. Prokurator, który oświadcza, że nie chce słuchać krytyki aktu oskarżenia uchybia godności urzędu. Prokurator Prokuratury Okręgowej Anna S. stanęła przed sądem dyscyplinarnym z zarzutem naruszenia godności urzędu i powagi sądu. Lekceważenie przeciwnika Rzecznik dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym Jacek Radoniewicz stwierdził, że naganne […]

czytaj całość

Sąd nie może zawiesić postępowania w braku PESEL pozwanego

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2013r. dla właściwego ustalenia rzeczywistych stron postępowania, konieczna jest ich identyfikacja po numerze PESEL. Wobec tego, powód został zobowiązany do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL oraz podania danych, umożliwiających właściwą identyfikację pozwanego, a ostatecznie ustalenie przez sąd jego numeru PESEL.Okoliczności te były istotne zwłaszcza z punktu widzenia […]

czytaj całość

SN: Teatr do podziału między małżonków

W sprawie o podział majątku małżonków prowadzących wspólne przedsiębiorstwo Sąd Najwyższy podkreślił, że jeśli nawet żona tylko wspierała działania męża, to nie można jej wyzuć z całego majątku.Małżeństwo Elżbieta R. i Zygmunt M. założyli Studio Teatr Małych Form Re-Art. Dla założenia teatru Elżbieta R. zainwestowała 27 tys. zł, Zygmunt M. sprzedał mały sklep. Założyli wspólnie […]

czytaj całość

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej nieruchomości

Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne na kanwie sprawy o odpowiedni dostęp do drogi publicznej nieruchomości. Specyfika sprawy polegała na tym, że działka położona była na wzgórzu, w takiej konfiguracji terenu, że dostęp był możliwy tylko pieszo, schodami wykonanymi w gruncie. Do nieruchomości nie można się było dostać samochodem, gdyż wjazd był tak stromy, że nawet […]

czytaj całość