Kategoria: Porady prawne

PODZIAŁ MAJĄTKU - WSPARCIE ADWOKATA

W trakcie związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która jest dobrem wspólnym i każdy z małżonków może z niej korzystać. Nie istnieje podział w sensie ułamków i procentów, który z małżonków może mniej lub więcej korzystać z dóbr wspólnych lub który u małżonków ma większe prawo np. do danej rzeczy z powodu np. dużej dysproporcji […]

czytaj całość

Jak zachować się w sądzie?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej sfer naszego życia podlega prawnej regulacji, występowanie w sądzie nie należy już do rzadkości. Większość osób jednak obawia się uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu Sądu, i to bez względu na charakter w jakim ma występować. Głównym powodem niechęci do stawania przed Sądem jest stres, który wtedy odczuwamy. Zdenerwowanie wynika […]

czytaj całość

Koszty i opłaty sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady […]

czytaj całość

Prawa Konsumenta w sklepie internetowym

Wśród naszego społeczeństwa coraz większą popularność zyskują zakupy dokonywane przez Internet. Obecnie można już mówić o powszechności tego sposobu nabywania dóbr i usług. Zaletą zakupów drogą internetową jest duża różnorodność towaru, możliwość szybkiego porównania cen i parametrów danych produktów, a także, co w dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest najważniejsze, oszczędność czasu. Nie są to jednak jedyne […]

czytaj całość