Kategoria: Zmiany w prawie

Prawa Konsumenta w sklepie internetowym

Wśród naszego społeczeństwa coraz większą popularność zyskują zakupy dokonywane przez Internet. Obecnie można już mówić o powszechności tego sposobu nabywania dóbr i usług. Zaletą zakupów drogą internetową jest duża różnorodność towaru, możliwość szybkiego porównania cen i parametrów danych produktów, a także, co w dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest najważniejsze, oszczędność czasu. Nie są to jednak jedyne […]

czytaj całość

TK: przepis o odmowie dostępu podejrzanego do akt - niekonstytucyjny

Niezgodny z ustawą zasadniczą jest przepis kodeksu postępowania karnego umożliwiający w określonych przypadkach odmówienie podejrzanemu dostępu do akt sprawy, bez podania powodu tej odmowy – orzekł 20 maja Trybunał Konstytucyjny. W sprawie chodziło o akta uzasadniające postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w […]

czytaj całość