Nasze usługi

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy na rzecz klientów indywidualnych usługi w następujących formach:

  • udzielania porad prawnych
  • sporządzania pisemnych opinii prawnych
  • prowadzenia negocjacji i rokowań
  • pomocy prawnej w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  • reprezentacji przed sądami
  • przygotowania pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań do zapłaty), jak i pism procesowych, w tym również środków zaskarżenia

Ponadto Kancelaria prowadzi także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem zależnie od rodzaju prowadzonej sprawy oraz zaangażowania czasowego adwokata.