Prawo cywilne

W szczególności sprawy z zakresu:

  • zasiedzenia nieruchomości
  • zniesienia współwłasności nieruchomości
  • ochrony własności
  • służebności
  • umów cywilnoprawnych
  • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
  • ochrony dóbr osobistych