Prawo karne

W szczególności:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
  • sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa