Prawo karne wykonawcze

w szczególności sprawy z zakresu:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
  • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary