Prawo pracy

W szczególności:

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę (także w godzinach nadliczbowych)
  • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie
  • umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu
  • sprostowanie świadectwa pracy