Prawo rodzinne

W szczególności:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznania wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • przysposobienie
 • rozwiązanie przysposobienia