Prawo rzeczowe

W szczególności:

  • przeniesienie własności
  • zasiedzenie
  • współwłasność
  • ochrona własności
  • użytkowanie wieczyste
  • użytkowanie zwykłe
  • służebności
  • zastaw
  • ochrona, ustalenie posiadania
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu