s

Tag Archives: sąd dla nieletnich

Kiedy dziecko odpowiada przed sądem dla nieletnich?

Dziecko może odpowiadać przed sądem dla nieletnich w trzech sytuacjach:Kiedy jest zdemoralizowane, tj. jeżeli jest trwale i w wysokim stopniu nieprzystosowane społecznie. Przejawem demoralizacji może być np: nadużywanie alkoholu i środków odurzających albo popełnianie czynów zabronionych innych niż opisane w pkt 2. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji dolna granica wieku nie jest określona, zatem […]

czytaj całość