s

Tag Archives: sąd rejonowy

Sąd nie może zawiesić postępowania w braku PESEL pozwanego

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2013r. dla właściwego ustalenia rzeczywistych stron postępowania, konieczna jest ich identyfikacja po numerze PESEL. Wobec tego, powód został zobowiązany do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL oraz podania danych, umożliwiających właściwą identyfikację pozwanego, a ostatecznie ustalenie przez sąd jego numeru PESEL.Okoliczności te były istotne zwłaszcza z punktu widzenia […]

czytaj całość

Apelacja od wyroku sądu karnego

Pytanie: Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?Odpowiedź: W procesie karnym wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona odwołująca się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jej prawa lub szkodzące jego interesom (ale ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego). Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść […]

czytaj całość