s

Tag Archives: wyrok

Apelacja od wyroku sądu karnego

Pytanie: Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?Odpowiedź: W procesie karnym wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona odwołująca się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jej prawa lub szkodzące jego interesom (ale ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego). Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść […]

czytaj całość