Zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią, że jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa domniemywa się, że jego ojcem jest mąż matki.

Jednakże w przypadku męża pozostającego w separacji, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od jej orzeczenia domniemania powyższego nie stosuje się. 

Należy podkreślić, że z punktu widzenia prawa sam fakt pozostawania mężem matki w momencie urodzenia się dziecka wystarcza, żeby mężczyzna traktowany był jako ojciec. Bez znaczenia pozostaje tutaj to, czy mężczyzna współżył z matką, cierpiał na bezpłodność lub nie było go w kraju. Ma to olbrzymie znaczenie praktyczne, bowiem z ojcostwem oprócz uprawnień wiąże się także szereg obowiązków, takich jak chociażby obowiązek alimentacyjny. Dlatego jeżeli mamy pewność, że dziecko nie pochodzi od nas jedyną możliwością obalenia domniemania ojcostwa i uchronienia się przed związanymi z nim konsekwencjami jest wystąpienie z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Z powództwem takim oprócz męża matki mogą wystąpić także sama matka oraz dziecko po ukończeniu 18 roku życia.

 W przypadku zabiegów „in vitro” nie można zaprzeczyć ojcostwa, jeżeli dziecko zostało poczęte za zgoda męża matki.

Kiedy można wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Terminy w których można wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa różnią się w zależności od tego, która z uprawnionych osób z nim wystąpi i kształtują się następująco:

  • Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jedynie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu się dziecka. Nie może wystąpić z tego rodzaju powództwem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
  • Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swojego męża w ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
  • Dziecko, po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, jednakże nie później niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.