TK: Przepis O Odmowie Dostępu Podejrzanego Do Akt – Niekonstytucyjny
Blog
22 Lut
2019

TK: Przepis O Odmowie Dostępu Podejrzanego Do Akt – Niekonstytucyjny

Niezgodny z ustawą zasadniczą jest przepis kodeksu postępowania karnego umożliwiający w określonych przypadkach odmówienie podejrzanemu dostępu do akt sprawy, bez podania powodu tej odmowy – orzekł 20 maja Trybunał Konstytucyjny. W sprawie chodziło o akta uzasadniające postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w..

17 Lut
2019

Jak Przebiega Proces Rozwodowy?

Odpowiedź : W czasie trwania postępowania rozwodowego sąd ustala okoliczności rozkładu pożycia, a także rozpoznaje sytuację małoletnich dzieci. Do pierwszej rozprawy przed sądem dochodzi zazwyczaj po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Gdy jedna strona będzie podczas rozprawy utrzymywać powództwo, sąd ma obowiązek wstępnie przesłuchać strony. Ma to na celu stwierdzenie, czy faktycznie więzi psychiczne i fizyczne..