Koszty i Opłaty Sądowe
Archive
Kategoria: Porady prawne
26 Mar
2019

Koszty i Opłaty Sądowe

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pisma procesowego stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących zasadniczo na każdej stronie postępowania. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w treści art. 1262 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych..

21 Mar
2019

Prawa Konsumenta W Sklepie Internetowym

Wśród naszego społeczeństwa coraz większą popularność zyskują zakupy dokonywane przez Internet. Obecnie można już mówić o powszechności tego sposobu nabywania dóbr i usług. Zaletą zakupów drogą internetową jest duża różnorodność towaru, możliwość szybkiego porównania cen i parametrów danych produktów, a także, co w dzisiejszych czasach niejednokrotnie jest najważniejsze, oszczędność czasu. Nie są to jednak jedyne..

06 Mar
2019

Rozwody Małżeństw Stale Zamieszkujących Poza Granicami Kraju

W dzisiejszych czasach coraz więcej polskich rodzin stale zamieszkuje poza granicami Polski na obszarze Unii Europejskiej. Niestety również w ich przypadku mamy do czynienia z  rozpadem małżeństw.  W takich przypadkach małżonkowie, gdy nie widzą już możliwości dalszego utrzymania małżeństwa, mogą się rozwieść w Polsce i w oparciu o polskie prawo, choćby mieli także obywatelstwo państwa, na terenie którego stale mieszkają. Warunkiem..

01 Mar
2019

Podział Majątku Stron W Toczącym Się Postępowaniu Rozwodowym

Podział majątku dorobkowego stron w trakcie trwania procesu rozwodowego wydaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla małżonków, ponieważ pozwala załatwić dwie sporne kwestie w trakcie jednego postępowania. Jednakże przeprowadzenie podziału majątku w procesie rozwodowym jest uzależnione od oceny sądu, mianowicie brany jest pod uwagę fakt, czy przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego stron w czasie trwania sprawy rozwodowej..

27 Lut
2019

Alimenty Na Dziecko

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poniżej przedstawiam kilka pytań dotyczących powyższego zagadnienia. Jaka osoba jest uprawniona do wystąpienia z..

17 Lut
2019

Jak Przebiega Proces Rozwodowy?

Odpowiedź : W czasie trwania postępowania rozwodowego sąd ustala okoliczności rozkładu pożycia, a także rozpoznaje sytuację małoletnich dzieci. Do pierwszej rozprawy przed sądem dochodzi zazwyczaj po kilku miesiącach od złożenia pozwu. Gdy jedna strona będzie podczas rozprawy utrzymywać powództwo, sąd ma obowiązek wstępnie przesłuchać strony. Ma to na celu stwierdzenie, czy faktycznie więzi psychiczne i fizyczne..