Rozwody małżeństw stale zamieszkujących poza granicami kraju

W dzisiejszych czasach coraz więcej polskich rodzin stale zamieszkuje poza granicami Polski na obszarze Unii Europejskiej. Niestety również w ich przypadku mamy do czynienia z  rozpadem małżeństw.  W takich przypadkach małżonkowie, gdy nie widzą już możliwości dalszego utrzymania małżeństwa, mogą się rozwieść w Polsce i w oparciu o polskie prawo, choćby mieli także obywatelstwo państwa, na terenie którego stale mieszkają. Warunkiem jest, by oboje posiadali nadal obywatelstwo polskie.

W przypadku takich sytuacji polskie prawo jest dla małżonków korzystne.

Właściwość miejscową sądu rozstrzyga w tej sytuacji Sąd Najwyższy, a proces taki trwa ok. miesiąca, zaś wyznaczony zostanie sąd w okręgu którego małżonkowie lub przynajmniej jedno z nich zamieszkiwało na terenie Polski.

W przypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i są zgodni co do orzeczenia rozwodu oraz co do sposobu jego orzeczenia z winy jednej z nich lub bez orzekania o winie, rozwiązanie małżeństwa następuje na pierwszej i jedynej wówczas rozprawie po ich wysłuchaniu.

Polskie prawo prywatne międzynarodowe przesądza, że w sprawach o rozwód obywateli polskich, chociażby prawo innego państwa uznawało ich za obywateli tego państwa, właściwe jest prawo polskie.