Wybrane koszty sądowe

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o:

 1. rozwód;
 2. separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł).

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o:

 1. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 2. unieważnienie małżeństwa;
 3. rozwiązanie przysposobienia;
 4. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 5. unieważnienie uznania dziecka;
 6. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
 3. separację na zgodne żądanie małżonków;
 4. zniesienie separacji;
 5. zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
 6. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł.